Här har vi samlat vanliga frågor om att låna pengar

Vad är ett snabblån/sms-lån?

Ett lån är en transaktion av pengar mellan en borgenär (ofta en bank) och en gäldenär (ofta en privatperson). Ett snabblån/sms-lån är ett lån som det går enkelt att skicka förfrågningar om. De allra flesta snabblån som tas rör sig om några tusenlappar. 

Snabblån & smslån är blancolån, det vill säga lån man tar utan att ha något föremål som säkerhet (exempelvis bil, båt, hus). Det är som regel alltid svårare att få ett blancolån beviljat än ett lån där man har en säkerhet som går att sälja för att kunna betala av sin skuld.

Kan man få snabblån med betalningsanmärkning?

Ja, det är i vissa fall möjligt, men det underlättar inte chansen att få ett lån beviljat. Många lånebolag erbjuder rådgivning om hur man kan få ordning på sin ekonomi, istället för att man ytterligare ska skuldsätta sig.

Hur snabbt får jag svar på min ansökan?

Det kan röra sig om allt från ett par minuter (direkt) till ett par dagar. Rent generellt brukar lånebolagen vara måna om att ge snabba besked till sina kunder. Beskeden kommer oftast till ens mejl eller inkorg på mobilen, inte lika ofta per brev numera.

Hur mycket kan jag låna?

I normalfallen kan man låna från 500 upp till 50000 svenska kronor (SEK). Hur mycket du får låna beror på din kreditvärdighet, din ålder och vilka intyg du kan visa upp som bekräftar anställning eller liknande förehavanden.

Vilka villkor finns det för att få låna pengar?
  • 18 år är det lagstadgade minimikravet för att få låna pengar i Sverige. Ingen dispens ges till yngre personer, inte ens de som är fast anställda eller har ett tillräckligt kapital. Lånebolagen har också rätt att sätta en självständig åldersgräns, det är exempelvis vanligt med 20-, 23-, 24- och 25-årsgränser. Åldersgränserna får inte diskriminera eller premiera ett visst kön, till exempel att kvinnor får låna tidigare än män sett till åldern eller att män får låna mer än kvinnor. Anledningen till att just 18 är den lagstadgade åldersgränsen är för att man då är myndig och har rätt att ingå avtal (inklusive låneavtal) samt har rätt att styra över sin egen privatekonomi vid den tidpunkten.

  • Svensk medborgare. För att få låna pengar av ett svenskt lånebolag ska du vara svensk medborgare. Det här beror inte bara på skattetekniska skäl utan även för att låneavtalen är skrivna på svenska, personalen hos lånebolagen är svenskar och så vidare. Normalt finns det däremot inget krav på att låntagaren ska vara bosatt i Sverige.

  • Kunna betala tillbaka lånet inom utsatt tid. Lånebolagen brukar vara mycket noga med att ge besked om när lånet upphör och hur länge återbetalningstiden är.
Finns det långivare som betalar ut pengar under helgen?

Ja, det finns långivare som betalar ut pengarna under helgen. Lån som tas nära eller på helgdagar kan ofta kosta extra, då personalen inte är ledig.

Vad är ränta?

Ränta är själva avgiften för lånet, och är oftast inbakad i detsamma. För snabblån & sms-lån brukar räntan vara mycket hög, vilket avskräcker många från att välja dessa lån. Du kan kontrollera räntan genom att undersöka respektive låns räntesats. I princip alla lånebolag tar ut ränta, då det är den som genererar pengar.

Vilka är de största riskerna?
  • Ungdomligt oförstånd och låg ålder. Hjärnan utvecklas och mognas ända tills man fyller 25 år. Prefrontala cortex som styr ens omdöme, impulskontroll och reflektionsförmåga är den del av hjärnan som inte är klar förrän då. Det är exempelvis vanligt att ungdomar tar snabblån för lyxkonsumtion, det vill säga märkeskläder, parfym eller andra excesser. En annan faktor som inte gynnar unga människor är att de ofta inte har fast anställning och därav lägre chans att kunna betala av lånet i tid.

  • Den höga räntan. Räntesatsen är ofta mycket hög till skillnad från lån av traditionella banker och långivare. Om man inser att man inte kan betala inom utsatt tidsram kan räntan eskalera utom kontroll. Det är vanligt att man tar lån för att lösa befintliga lån, och det här är ingen harmonisk och långsiktig lösning.

  • ID-kapning. Var vanligare förr då Bank-ID inte var lika utvecklat och de obehöriga individer som hade tillgång till ens personnummer kunde ta snabblån & SMS-lån i ens namn. Enligt lag har man alltid 14 dagars ångerrätt på lånet, och om man märker att något lån har tagits i ens namn som man inte alls gett tillstånd för ska man alltid polisanmäla.

  • Snabblån & sms-lån begränsar din frihet. Istället för att de pengar du tjänar går till att amortera högrisklån så kunde de istället gå till intressen eller andra finansiella utsvävningar. Om man väntar på att göra något tills man har råd så känns det ofta mycket bättre rent psykiskt.
Vad händer om jag inte kan betala tillbaka pengarna jag lånat?

Det första du bör göra när du inser att du inte kan betala tillbaka pengarna inom utsatt tid är att kontakta långivaren och berätta om ditt ärende. De flesta är förstående och kan förlänga lånetiden som en fin gest. Om du däremot inte betalar tillbaka i tid får du en betalningspåminnelse som kostar. Efter 3 sådana påminnelser säljer långivaren ditt lån till inkassobolag, som ofta debiterar rejält. Sista instansen är Kronofogden som har rätt att bestämma om utmätning, vilket kan innebära att man i värsta fall blir vräkt från sin bostad.

Varför ska jag ta snabblån & sms-lån?

Dessa lån är ypperliga för dem som kanske inte har råd med något just för tillfället, men är betalningsbenägna så fort lönen kommit in på kontot. Det är bäst att ta snabblån när det verkligen krävs, och inte för nöjen eller lyxkonsumtion.

Hur lång återbetalningstid kan jag få?

Det här kriteriet beror helt på vad som står angivet i låneavtalet. Ofta kan man få en förhandsbedömning redan på respektive långivares hemsida. Återbetalningstiden kan röra sig om allt från någon månad till flera år. 

Återbetalningstiden beror också på ens kreditvärdighet och om man har fast anställning eller inte. Det är fullt acceptabelt att be om att få betala tillbaka lånet i förtid, efter överenskommelse med långivaren.