Så använder du ditt kreditkort ansvarsfullt

Använd kreditkort ansvarsfullt

Allt färre svenskar är skuldsatta hos Kronofogden. Ny statistik från myndigheten visar att antalet skuldsatta individer i Kronofogdens register vid årsskiftet vad färre än vid samma tidpunkt föregående år. Faktum är att det rör sig om en positiv trend då detta är fjärde året i följd som antalet personer med skulder hos Kronofogden har minskat. I […]